Valtuustossa kuulee usein esitettävän, että pitää säästää ja esityksiä kaivataan. Esityksiä on tehtykin. Keväällä 2016 valtuusto linjasi tulevien vuosien menokehykset, joiden puitteissa kaupunginhallitus valvoo taloutta ja tekee esityksiä.

Parhaillaan valtuustossa ollaan päättämässä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutoksesta. Siis siitä, mitä kouluja lähivuosina lakkautetaan ja mihin kouluihin panostetaan. Kun tätä esitystä on tehty, on keskusteluun noussut kysymys, miksi aina lapset ja nuoret joutuvat kärsimään. Olen vastannut kysymykseen, että Kokkolassa on satsattu ennätyksellisen paljon kouluihin. Valitettavasti meillä on edelleen tulevinakin vuosina pakko satsata terveellisiin ja turvallisiin oppimisympäristöihin, vaikka taloudellisesti siihen ei olisi mahdollisuuttakaan.

Tässä luettelen (tosin ulkomuistista), missä määrin viimevuosina on investoitu kouluihin: Isokylän uusi monitoimitalo, Lucina Hagmannin koulu, Torkinmäen koulu, Kaustarin koulun laajennus ja Villan koulun laaja peruskorjaus. Nyt käynnistymässä on Chydeniuksen alakoulu. Lisäksi pakollisiin sisäilmaongelmista johtuviin remontteihin on laitettu useita satoja tuhansia euroja vuosittain. Yhteissumma jää jonkin verran alle 100 miljoonan euron. Nämä investoinnit ovat olleet isoja satsauksia ja reilusti yli kaupungin kantokyvyn. Satsaukset ovat kohdistuneet lapsiin ja nuoriin.

Nyt tarvitaan vastuullinen kouluverkkopäätös. Emme voi missään tapauksessa tehdä uusia investointipäätöksiä ennen kuin saamme aikaan talouden suunnan kääntymisen. Emme voi ottaa nyt päättömästi velkaa ja jättää sitä seuraaville sukupolville maksettavaksi.

Tämän vuoksi kannatan kaupunginhallituksen esitystä nostaa oppilasraja 48 oppilaaseen per koulu.

Jos jatkamme vanhalla linjalla, kärsijöinä ovat oppilaat. Jo nyt tuntikehystä on supistettu liikaa ja ryhmäkoot ovat paikoin liian suuret. Esitettyjen koulujen lakkautusten jälkeenkään Kokkolan koulut eivät ole ”jättikouluja”. Kestämme hyvin vertailun valtakunnan tasolla koulujen koossa.

Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Tämän soisi valtuustossa saavan kannatusta.

Seuraavana rakennemuutosesityksenä tulee valtuustolle kulttuuripalvelujen sopeuttaminen, jonka jälkeen on vuorossa tekninen sektori. Näistä esityksistä päättää seuraava valtuusto.

 

One Response to Talousteemasta

  1. Ari Leponiemi sanoo:

    Kouluihin on satsattu, mutta Ullavan alueelle tuskin on rahaa tippunut. Nyt haetaan mitättömiä säästöjä koko Ullavan alueen elinvoiman kustannuksella. Esityksessä ei juurikaan oteta huomioon etäisyyksien ja ympäristön eroavaisuuksia.